Hur ofta ska man byta tak på villa?

Att vara husägare är mycket romantiserat i vår kultur. Det finns dock många baksidor med att själv äga sitt hus. Den största av dessa är sannolikt, åtminstone för de flesta husägare, själva underhållet. Särskilt hus som har några år på nacken kan kosta en del tid och pengar att se efter. Något av det viktigaste man kan göra för att hålla ett hus i gott skick är att se till att taket är fräscht.

Upptäck och åtgärda problem innan det är försent

En av de vanligaste frågorna som nyblivna husägare ställer sig är: hur ofta ska man byta tak på villa? För att besvara den frågan måste du veta hur gammalt ditt nuvarande tak är samt vilken konstruktion det har. Faktum är att det kan vara lite knivigare än vad många tror att hitta bra svar på dessa frågor.

För en journal över ditt hus hälsa

När du ställer dig frågan “hur ofta ska man byta tak på villa?” måste du alltså först ta reda på ditt taks ålder. Ofta kan du fråga den tidigare ägaren. Med anledning av sådana spörsmål väljer många husägare att föra en journal över sitt hus. På så vis kan man själv veta exakt när olika arbeten blev genomförda och sedan redovisa detta för framtida köpare.

Därmed vet huset ägare alltid exempelvis när taket lades, på vilket sätt samt och med vilka material. Om ditt tak lades av kunniga hantverkare och dessutom har setts efter ordentligt kan det gott ligga i ett halvt sekel innan du måste byta det. Det är lätt hänt att informationen om olika reparationer som gjorts på ett hus går förlorad. Därför blir en husjournal en stor tillgång för många. Begynnande problem med slitage kan upptäckas innan de orsakar dyra skador, eftersom du som ägare ser svart på vitt när husets olika delar senast sågs över.

När tak bör bytas beror på flera faktorer

Om du som många andra ställer dig frågan “hur ofta ska man byta tak på villa?” ska du också utgå från den miljö du bor i. Olika typer av klimat påverkar taket på olika sätt. Vid kusten kan kraftiga havsvindar fulla av salt påskynda slitaget. Med större slitage och mindre noggrant underhåll förkortas takets livstid avsevärt. Kontakta en kunnig fackman om du är osäker på vilket skick ditt tak är i. Då kan du vara säker på att upptäcka eventuella problem redan innan de börjar påverka ditt hus negativt.

Många husägare frågar sig: hur ofta ska man byta tak på villa?