Takläggare i Stockholm

Det finns ett antal saker du bör beakta innan du skaffar en takläggare i Stockholm. Taket är ett av ditt hus absolut viktigaste komponenter. Med ett läckande tak kommer svårhanterade problem som exempelvis vattenskador och röta i den bärande stommen. Således är det väl värt att lägga lite tid på att se till att du hittar rätt takläggare. Hugg inte bara till på det lägsta priset du kan hitta. Försäkra dig också om att du kommer att få ett bra tak för pengarna.

Det lönar sig att lita på branschorganisationer

För att vara säker på att du betalar för en kompetent genomförd takläggning, är det bäst att du anlitar en hantverkare som är auktoriserad av en branschorganisation. Det är viktigt att din takläggare i Stockholm är uppdaterad avseende byggnormer och vet vilka material som ska användas. Att hantverkaren är auktoriserad är dessutom en stark indikation på att han inte har misskött tidigare uppdrag. Du bör även be om referenser från tidigare kunder, för att höra dig för om deras erfarenheter av takläggaren du överväger att anlita.

Eftersom en takläggning kan vara ett ganska omfattande arbete (i synnerhet om underarbeten som utbyte av spånt, takpapp och läkt måste göras) är det lätt hänt att kostnaderna blir höga. För att undvika att projektets kostnader skenar utom kontroll är det bra att för det första be om en offert innan du engagerar en hantverkare. Be om en offert för specifikt ditt tak, snarare än en uppskattning av vad läggningen av ett tak med ditt taks storlek kostar. Se till att hantverkaren undersöker takets skick med mera innan han ger dig sitt bud.

Begär fast pris

När du ska engagera en takläggare i Stockholm bör du också be om att få offerten med fast pris för det specifika arbetet. Ett vanligt problem för husägare som anlitar hantverkare är att offerterna de får anger ett uppskattat pris. Det leder ofta till att arbetet blir betydligt dyrare än offerten, när hantverkaren stöter på överraskningar under arbetets gång. Genom att begära fast pris förbinder sig hantverkaren att slutföra uppdraget till en förutbestämd kostnad.

Att begära fast pris leder ofta till två saker. Dels undersöker hantverkaren jobbets omfattning noggrannare, för att kunna övertyga sig om att han tar höjd för alla uppkommande kostnader i förväg. Dels tenderar dessa offerter att bli något dyrare, just för att hantverkaren vill vara säker på att få tillräckligt betalt. Vad du vinner i utbyte mot dessa något dyrare offerter är förutsägbarhet. Du vet vad arbetet kommer att kosta och behöver inte oroa dig för att hantverkaren helt plötsligt begär 25 procent mer i ersättning.

Tänk till innan du väljer takläggare i Stockholm

När du väljer takläggare i Stockholm bör du alltså först och främst välja en auktoriserad hantverkare. Be också om referenser för att försäkra dig om att du anlitar en seriös aktör. Genom att begära en offert med fast pris kan du försäkra dig om att kostnaderna för din takläggning blir ordentligt utredda av hantverkaren, samt att du vet i förväg vad arbetet kommer att kosta. Att offerterna blir lite dyrare med fast pris är en billig kostnad för den trygghet som det innebär för din ekonomi.